onsdag 26 mars 2014

100 000 barn

Varje år föds drygt 100 000 barn i Sverige.
Varje dag, året runt, dygnet om föder kvinnor barn i vårat land.
Är det första barnet kan det ta lite tid. 1/2dygn, 1dygn... Allas födslar är unika och hur lång en födsel blir är svårt att sia om. Men oavsett om det är 1a eller 3e barnet och födseln får räknas i minuter, timmar eller dygn så finns det en gemensam nämnare för blivande mammor och pappor. Jag har hitills inte mött någon som inte vill ha stöd av en närvarande barnmorska.

Under hur lång tid vill du/ni då ha barnmorskan där?
Kan ni tänka er att dela?
För chansen är stor att om barnmorskan är hos er, så har hon troligen lämnat någon annan mor i värkar som hon inte kan stötta just där och då, och det är ett annat barns hjärtljud hon inte kan övervaka just nu. För likt alla andra människor i denna vår runda värld så föds de flesta barnmorskor med två händer och ett par ögon, varken mer eller mindre. Tyvärr tar inte vården i dagens Sverige hänsyn till detta. En barnmorska förväntas kunna stötta och övervaka två kvinnor och två barn samtidigt i två olika rum. Vad händer om något går fel? Vad händer om någon behöver ett kejsarsnitt? Vad händer om två kvinnor vill föda samtidigt? Vad händer om två barn får påverkade hjärtljud samtidigt? Vad händer om?????

Svaren på dessa frågor är olika från gång till gång, men...barnmorskan har fortfarande bara ett par händer och ett par ögon.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar