lördag 22 oktober 2016

Kaoset fortsätter i förlossningsvården

Nej, någon fråga om kvinnans orgasm har Ella Bohlin inte besvarat. Vare sig här, på facebook eller twitter. Kanske är frågan för ekivok? Men arbetar man med kvinnosjukvård måste man våga ta i alla dess frågor. Jag vill hävda att det är en fråga som rör hela befolkningen och inget man kan skygga inför.

För drygt 10 månader sedan skrev jag en artikel om det luftslott kvinnor förväntas föda i och oron för att politiker inte till fullo förstår vidden av problemen.
Klinikerna är i desperat behov av mera resurser och det nu. Barnmorskor måste få förutsättningarna att ge den goda vård vi alla önskar.

Den fick till och med svar av Ella som hävdade att den mörka bild som målades upp inte stämmer.
Att vården var trygg och bra. Att hon inte känner igen sig i bilden av vården som målades upp. att nio av tio kvinnor fick föda på den klink som önskades och att hänvisningar minskat med 20% föregående år.
Vården hade inte alls slaktats utan att man gjort mer satsningar än någonsin tidigare. Målet var att St göran skulle stå klart 2018 och planering för andra enheter redan var igång.

Vad har då hänt, hur gick det med sommaren. Var det ett luftslott?
Vi vet att Södra BB som bistod ca 1400 födslar och BB Sophia som bistod ca 3500 födslar/ år stängde före sommaren. Nästan 5000 platser back.
Alla andra kliniker fick då i uppdrag att utöka och täcka upp. Barnmorskors situation blev än mer pressad. Sedan i maj månad när jag själv klev av har ett 20-tal barnmorskor nya som erfarna kontaktat mig och i mer och mer desperat ton frågat. Vad ska jag göra? Det går inte längre, ska min karriär sluta såhär? Ska det hända något för att jag inte hinner med? Lika tragiskt var gång man bevittnar hur en kär tidigare kollega närmar sig den beryktade väggen med stormsteg, utan möjlighet att bromsa. Piskan att klara den allt högre belastningen är omänsklig. Barnmorskans yrke handlar om att låta nya liv komma tryggt och säkert till världen för mor och barn. Det händer dock att vi måste balansera på den tunna linjen mellan liv och död när komplikationer tillstöter. Då behövs vårt fulla fokus, misslyckande är inte ett alternativ. Vi måste få närvara för att kunna göra ett säkert och tryggt arbete. Vi kan inte arbeta säkert i rum nr 17 om vår närvaro krävs på rum nummer 12 och 3. Det säger sig självt. Piloter flyger inte två plan, kirurger opererar inte två patienter, chauffören kör inte två bilar.
En barnmorska kan inte bistå en kvinna som föder på ett rum samtidigt som hon suturerar ett underliv på ett annat och stoppar en blödning på ett tredje.

Vården måste få mer resurser. Våra verktyg är våra händer, vår närvaro.

Inte heller sker framsteg alltid genom nybyggen.
Nya KS har till exempel inte kunnat öppna då det skulle innebära en minskning av platserna från 10 föderum, 26 eftervårdsplatser och 8 antenatalplatser till en enhet med totalt 24 rum. Kanske man borde prioriterat vården framför konsten? Vågar jag ens tänka på vad alla de pengarna kunnat gått till? Lämnar det sidospåret, åter till sommaren.

Hänvisningarna som Ella pekade på hade minskat med 20% har nu istället ökat med 108% och kaoset fortsätter. Vi har en sommarsituation året om. Vårdval är inte längre värt sitt namn. Ett listningstak infördes vilket innebar att kvinnor inte fick välja vilket sjukhus de önskade föda på. Man formulerar om och säger nu att 9 av 10 får föda där dom är listade. Men något val handlar det inte om och man tar inte heller med i beräkningen att det varit omöjligt att hänvisa till annat sjukhus då alla är fulla. Kvinnor har därför tvingats föda på intagningsrum och kontor. Kvinnor hålls hemma längre än rimligt. Olyckor har skett. Skador har inträffat.

Att föda barn börjar likna en extremsport där utfallet med viktigaste faktor en närvarande barnmorska, avgörs av metoder som borde stå under lotteriinspektionens överinseende.
Jag kan inte kalla det vare sig säkert eller tryggt för vare sig blivande föräldrar eller barnmorskor.

I mina ögon har bilden som befarades besannats. St göran har skjutits upp ytterligare två år och anges nu som möjlig först 2020. Vi har ännu inte fått se några klara besked, kommer det ens vara klart 2021 eller kommer det åter skjutas upp?

10 månader är kanske inte en lång tid när nya förlossningar måste komma fram, men det är en väldigt lång tid om man är gravid och behöver få föda.
Knip kvinnor, jag kan inte rekommendera att ens bli gravid, för luftslott är fortfarande svåra att föda i.


måndag 3 oktober 2016

Ella, kan vi tala om en kvinnas orgasm?

Nyss hemkommen efter ett möte med Barnmorskeförbundet där Ella Bohlin bjudits in och presenterar planen för framtidens förlossningsvård.
Jag vill känna hopp och tilltro, men är mer orolig.
I grund och botten vill jag verkligen tro att du vill väl Ella, att du vill göra något gott för födande kvinnor. Men när jag för tredje gången ser i skrift och hör dig säga ordet Effektivisering så vill jag ta fram den största rödpennan jag har och när bilden på planerad utökning av nuvarande enheter till groteskt stora pansarfordon visas så vill jag gråta.
Planen på större enheter och effektivisering går stick i stäv med evidensen.
Bristningstalen går upp, kvinnors gynekologiska och sexuella framtida hälsa offras på ekonomins högaltare.

Låt mig förklara.
Låt mig berätta om kvinnans orgasm.
Många suktar efter den ett helt liv.
Kvinnans orgasm sker inte på beställning.
Först när hon i mörkrets skydd i en älskandes famn ges tid och hängiven het kärlek, då kan magi ske när hon får känna att hon är trygg, älskad och tillåts älska.
Kvinnor styrs starkt av hormoner, bland annat Oxytocin.
Det är vårt må bra hormon, vårt lugn o ro hormon, vårt kärlekshormon. Utan det skulle troligen mänskligheten helt gått under för länge sedan.
Oxytocin trivs och frodas när vi mår bra, i mörkret, i trygghet, i tilltro, av kramar, av kyssar och kärlek.
Oxytocin har några effektiva fiender. Dom heter stress, ljus och rädsla.
En kvinna älskar, hon lyssnar och litar på sin kropp och ger sig hän.
Mitt i akten förväntas hon avbryta för att ta sig till sjukhuset.
Efter en lång väntan är det dags, kanske har hon fått ringa flera gånger, fortsätta älska, avbryta, ringa igen och be om råd, får jag komma in?
Inne på det stora sjukhuset möter hon för henne okända personer som gör flera kontroller, det gör ont och snart ska dom be henne klä av sig så dom kan föra in sina fingrar och känna hur redo hon är.
En infart sätts, ljuset tänds, kvinnan övervakas. Personal går in och ut i rummet, det kommer ny personal, nya ansikten, nya namn. Varje undersökning förs in i ett schema, går det lagom fort? Får hon orgasm snart nog, annars blir det dropp.

Varför skriver jag om kvinnans orgasm när hon föder?
Jo det är samma hormon!
Vårt kärlekshormon, styr värkarbetet. Samma sak som främjar en orgasm främjar ett värkarbete. Samma sak som hindrar en kvinna att få orgasm hämmar en kvinnas värkarbete. Trygghet och kyssar ger starkare värkar. Stress, ljus, förflyttning, personalbyte och oro, hämmar värkarbetet.

Oxytocin, vårt livsviktiga hormon måste få rätt förutsättningar för att kvinnor skall kunna föda tryggt och säkert.

Att då tala om effektivisera är som att försöka effektivisera en kvinnas orgasm.
Att bygga ut större enheter tvärt emot evidensen bäddar för mer komplicerade födslar.
Egentligen borde det finnas ett tak på hur stor man får göra en enhet. Det vore att arbeta med evidensen.

Med studier och fakta som grund, låt oss hitta en väg att omsätta det i praktiken.
Jag är övertygad om att ett arbete med evidensen med närvarande barnmorska skulle leda till en avsevärd minskning av kostnader relaterad till födsel. Färre sjukskrivna barnmorskor, färre sugklockor, färre kejsarsnitt, färre stora blödningar, färre stora bristningar, färre medtagna barn, färre vårddygn, färre amningsproblem, färre depressioner, färre långtidssjukskrivna, färre förlossningsrädda....

Ella. Jag vill att du kämpar med oss, jag vill att du hittar passionen för varje kvinnas rätt till en trygg födsel med en närvarande barnmorska.

Jag vill att du ser vikten av att låta kvinnor Föda. När vi säger att vi förlöser kvinnor så objektifierar vi kvinnor och tar ifrån dom sin egna kropps medfödda förmåga, att Bli förlöst är en passiv handling. Kvinnor ska inte genom effektivisering förlösas. Kvinnor skall bistås att kunna föda.

Ella är du med?