måndag 11 april 2016

Bakvänt system främjar en sjuk vård.

I dagsläget är vårdens utformning och ersättning utformad på ett sådant sätt att det både ger och lönar sig med komplikationer.

-Vad??? Menar du allvar?

Låt mig utveckla.

Utformningen av stora sjukhus gör att onödiga medicinska ingrepp ökar.
Den som är utbildad och proffs på att bistå den friska normala födseln är Barnmorskan.
Den som är utbildad och proffs på sjukdomar och komplikationer är Läkaren.
Borde då inte vården fungera så? Var och en handlägger sitt specialistområde och tar hjälp av varandra?
I den bästa av världar finns ett symbiotiskt förhållande mellan professionerna där man samarbetar. Barnmorskan handlägger det friska och kallar in läkaren vid behov och läkarna kan koncentrera sin tid till kvinnor med utökade medicinska behov.

Tyvärr fungerar inte verkligheten riktigt så.
När det friska och det sjuka blandas på en och samma avdelning tenderar vården att likriktas för alla.
Friskt behandlas som sjukt och sjukt förlorar den tid som resursslösande ägnas det egentligen friska.
En förlust för alla inblandade, patienter, personal och samhällsekonomiskt.

När Södra BB nu är nedlagt och BB Sophia snart nu stänger ökar trycket på övriga kliniker.
Fler kvinnor föder på färre kliniker. Klinikerna blir större, trycket ökar även om rummen inte är fler.
Personalen springer fortare samtidigt som klinikerna hoppas att personalgrupperna skall kunna ökas.
Det talas om att främja en jämlik vård.
Det kan låta fint att erbjuda alla kvinnor samma vård. Men är det jämlikt?
Är det jämlikt om en frisk kvinna erbjuds vård hon inte behöver eller att en sjuk kvinna får vänta längre på sin vård än nödvändigt?
Jämlik vård är när alla kan ges det dom behöver.

Ersättningssystemet gynnar medicinska risker och komplicerad medicinsk vård.
I dagsläget får sjukhusen en högre ersättning för ingrepp som tex kejsarsnitt medans en frisk okomplicerad vård inte ger samma klirr i kassan.
Därför lönar det sig inte för sjukhusen att bedriva småskalig vård av normala friska födslar. Det lönar sig för samhället, för individen, ja för oss alla skattebetalare och invånare. Färre medicinska ingrepp, friska mammor och barn, mindre sjukskrivningar, mindre förlossningsdepressioner...
Men inte för sjukhusen.

Dagens utformning och ersättning motverkar individens behov i födslorummet.

Vad som behövs för att möta var individs enskilda behov är:

1. Mindre och fler enheter inom varje sjukhus med individanpassad vård på rätt nivå.
2. Skilj friska och sjuka kvinnor åt för allas bästa.
3. Gör om förlossningspengen, det ska inte löna sig att medikalisera frisk vård.

Våra sjukhus är omoderna. De gynnar en sjuk vård istället för en individbaserad frisk vård.
I större och större enheter förloras individperspektivet för såväl patient som personal.
Något måste ske, och det räcker inte längre att laga och lappa. Det måste göras om i grunden.
Ett övergripande politiskt beslut om vilken vård vi alla behöver och vill ha måste tas.
Sjukhusen behöver ha flera mindre enheter inom varje klinik inte färre och större enheter.
Vård behöver för allas säkerhet och trygghet bedrivas på rätt nivå. Att ge högspecialiserad vård till friska födande kvinnor är lika fel som om vi använde oss av akutsjukhusets fulla resurser vid fästingvaccinationer. Rätt vård på rätt nivå gynnar alla.

Politiker, var är ni?
Så länge sjukhusen tjänar ekonomiskt på stora enheter där det sjuka ger klirr i kassan kommer kostnaderna för sjukhusvården att skena iväg precis som ohälsotalen.
Något måste hända nu. Det behövs förändringar som gynnar främjandet av det friska istället för det sjuka.

Lyssna till oss på golvet. Lyssna till föräldrarna.
Låt oss arbeta för en frisk hälsosam vård för alla.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar