fredag 22 maj 2015

En kvinna är en kvinna är en kvinna

Den dagen vi slutar behandla kvinnor som maskiner och börjar behandla dom som individer kanske vi kommer framåt.
En födsel idag blir lätt väldigt styrd.
Aktiv fas definieras mekaniskt.
Det handlar om siffror.
Hur Många cm är modermunnen öppen?
Hur Ofta kommer värkarna?
Hur Långa är värkarna?
Hur Länge har värkarna pågått?
Vilken vecka och dag har kommit och gått?
Vad är blodtrycket, pulsen, stickan...
Vi mäter allt vi kommer åt att mäta in och utvändigt och för in i diagram.
I nämnda diagram finns även en linje för kvinnan att följa. En linje som anger att öppnandet av modermunnen går tillräckligt fort framåt. Annars blir det intervensioner.
Amniotomi, Infart, Dropp, tätare kontroller, kontinuerlig övervakning.
Allt gjort med de bästa avsikter. Men i vår iver att kontrollera födandet och göra det säkert glömmer vi lätt något så ytterst viktigt. Kvinnor är kvinnor. Kvinnor är unika individer. Kvinnor kan inte föda enligt en given mall som någon upprättade för länge sedan.
Kanske vi själva puttar ut kvinnan ur mallen då vi stör hennes naturliga värkarbete med vår önskan om att hjälpa säkert.
Visst kan vissa hjälpmedel vara bra och hjälpa oss bedömma hur kvinnan och barnet mår och vad dom orkar med. Men det får inte bli så att vi tittar på diagrammet först och glömmer att titta på kvinnan som vi har framför oss och vad hon och barnet i magen signalerar.
Kvinnor är kvinnor och måste få vara individer mall eller ej.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar