torsdag 11 juni 2015

Kalla fakta stjälper förlossningsvården

2013 föddes 113 593 barn i Sverige. 

Samma år dog 4/100 000  mammor i Sverige på grund av sin graviditet, födsel eller komplikationer i samband med födseln. 

Internationellt sett är Sverige ett av de tryggaste länderna i världen att föda barn i även om det i det tragiska enskilda fallet är en ofattbar katastrof.

I andra änden av skalan hittar vi Sierra Leone med 1100/100 000  eller 1,1% i mödradödlighet.

I min egen övertygelse stavas säkerheten som skapas främst - En närvarande Barnmorska och en väl fungrande uppbyggd vårdaparat.

Historiskt sett och världen över är mönstret tydligt. Hög andel utbildade närvarande Barnmorskor sänker mödradödligheten.

Gårdagens Kalla Fakta handlade om det tragiska fallet med en kvinna som dog efter en komplicerad födsel på BB Sophia.
BB Sophia själva komenterar inslaget Här och Här.

Flera saker är anmärkningsvärda om inslaget.
* Tre narkosläkare uttalar sig med skarp kritik och definierar vad som skall vara säker förlossningsvård. Inga Obstetriker eller Barnmorskor.
Man rider på allmänhetens rädslor och ger en bild av att Narkosläkare har den yttersta kunskapen om vad som är god förlossningsvård.
Kunskapen bör rimligen återfinnas i de yrkeskategorier som är utbildade och dygnet om arbetar med förlossningsvård.

* Påståenden framförs felaktigt som fakta.
Man hävdar innan utredningen är klar att detta var en frisk kvinna. Det är inte klarlagt, utredningen och orsak till dödsfallet är inte klar.
Det hävdas att BB Sophia saknar intensivvårdsmöjligheter. Detta bemöter BB Sophia själva här.
Man antyder även att personalen skulle sakna/tappa kompetens och erfarenhet.
Väl utbildad personal med många års erfarenhet tappar inte plötsligt sin kunskap för att dom byter arbetsplats.
Att en skulderdystoci uppstår samtidigt som en kvinna slutar andas och hjärtat slutar slå får ses som extremt ovanligt. Ett team arbetar aktivt tillsammans och tränar för att kunna agera vid alla sorters akuta händelser. Denna kunskap och träning  kan inte vara specifikt knuten till en enskild akut extrem händelse. Alla slags akuta händelser måste kunna hanteras. Flexibilitet, teamarbete, akut tänkande och agerande för omhändertagande i alla situationer är målet och kan rimligen tränas på alla arbetsplatser.

* Kalla fakta ger bild av att för att uppnå en säker vård måste all tänkbar vård finnas tillgänglig inom armslängds avstånd. Ger mer vård, fler läkare och fler kejsarsnitt lägre mödradödlighet?

Vi tar en resa världen över och ser vad statestiken väcker för tankar.

* Cypern
Mödradödlighet 10/100 000
Kännt för IVF och hög kejsarsnittsfrekvens över 50%

* Brasilien
Mödradödlighet 69/100 000
Kännt för sin höga kejsarsnittsfrekvens, 40-50% föds med kejsarsnitt, på en del kliniker så många som 80%.

* USA
Mödradödlighet 28/100 000
Kännt för att vara läkarstyrt och ha en väl utvecklad specialiserad vård.

* Sri Lanka
Mödradödlighet 29/100 000
Det fattiga landet som drabbades hårt av Tsunamin.

* De Nordiska länderna.
Sverige 4/100 000
Norge 4/ 100 000
Finland 4/100 000
Danmark 5/100 000
Island 4/ 100 000

Det som är tydligt i de Nordiska länderna är vem som finns närmast kvinnan, barnet och familjen i vården av den gravida, födande och nyfödda. Barnmorskan.

Titta inom vårt egna land. Ca 4 dödsfall per år i hela landet.
Alla kliniker har inte egen intensivvårdsavdelning.
Kalla fakta gör inget program om dom klinkerna? Finns inte vårat land utanför huvudstaden?
Inget annat dödsfall inom förlossningsvården har urmjölkats av medierna på samma hänsynslösa sätt.
Det är en fruktansvärd tragedi, kan alla tragedier undvikas? Hade samma sak kunnat ske på ett annat sjukhus. Sker kanske just samma sak på andra kliniker med egen iva.
Fanns förutsättningarna för en säker födsel, fanns bakomliggande medicinska faktorer?
Vad säger dom som arbetar dagligen med kvinnorna, barnen och familjerna, Förlossningsläkarna och Barnmorskorna?
Mycket i programmet haltar, saknas eller vinklas.
Bör då inte vården få granskas. Jo Absolut. Men då skall den också göras det på ett korrekt och ansvarsfullt sätt där fakta förs fram som är klarlagda fakta.

Vi står nu inför en sommar som är värre än någonsin. Förra sommarn var illa, i år sägs det saknas än fler barnmorskor och vårdplatser stängs.
Detta är inget Kalla fakta visar.
Kvinnor som skall föda sitter redan i en utsatt situation med mycket press och stress över vetskapen om eller ovetskapen om var det finns en plats åt dom att föda på.
Vad orsakar inte denna stress för risker för gravida och födande kvinnor?
Att då inför den situationen, på bästa sändningstid, sända detta repotage är oansvarigt.
Utredningen är inte klar, ändå tillåts denna skrämselpropaganda till program sändas och skapa rädslor inför en fin välfungerande förlossningsklinik med god statestik och kompetent personal.
Det är inte att ta samhällsansvar. Det är att utnyttja ett tragiskt dödsfall och mjölka ur det som en penningstinn kassako.

Jag blir arg och ledsen för alla Gravida och Pappor/Partners skull, som måste stå där mitt i den här röran och få ytterligare en stressten att binda till sin rygg.

Statestiken (som kan variera från olika källor), artiklarna, inläggen, debatten finns mitt i våra liv, men sålla hårt och fundera ett varv till, var kritisk.
Att vården behöver mer resurser borde vara glasklart för alla, ändå står vi här och lägger allt fokus på ett extremt tragiskt fall och glömmer hur verkligheten ser ut och vilka risker det kan bära med sig.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar