onsdag 13 januari 2016

Närvarande Barnmorska - Kvinnan o barnets rätt

I grund och botten är det en enda fråga som måste besvaras. 
komplicerar man det finns det tusen. Men i lökens mitt när lager efter lager skalats bort i vårdens tårar handlar det om EN fråga. 

Har en födande kvinna rätt att ha en närvarande Barnmorska hos sig när hon föder barn?

Ja eller Nej?
Att föda barn är något naturligt, men det är också förknippat med enorma känslor, rädslor, smärta och även risker för såväl mor som barn. 

Den enskilda faktorn som kan vara avgörande för trygghet, smärthantering och medicinska behov är just den NÄRVARANDE BARNMORSKAN. 

Det finns många andra fina i vården. Men den som är utbildad för att stödja, hjälpa och trygga den normala födseln. Dom flesta kvinnor har just en "normal" födsel. Är just barnmorskan. 

För att en Barnmorska ska kunna vara just närvarande krävs att hon inte splittras och tvingas vara på mer än ett ställe samtidigt. 
Lika lite som en pilot kan tvingas flyga två plan samtidigt eller en kirurg förväntas operera två patienter samtidigt. Lika orimligt är det att bygga en vård där man är skyldig att arbeta enligt vetenskap och man sedan tvingar Barnmorskor att arbeta emot densamma genom att försöka klona sig o springa mellan två födande kvinnor. 

I vårdens Sverige idag finns en enda enhet där födande kvinnor garanteras just en närvarande barnmorska. Det stöd som expertis och forskning säger är det bästa för mor och barn. En modell som politiken säger att dom vill ha och familjer som fött där hyllar. En arbetsplats som jag vågar hävda har en av Sveriges bästa statestik inom vården vad gäller att behålla sin personal och således också behålla sin kompetens. På allt för många andra enheter slits personal ut enligt löpande band principen och personalomsättningen  hög. 

Det rimliga vore att se denna verksamhet som en målbild för hela Sveriges förlossningsvård. Där man använder Södra BB's unika kompetens och låter konceptet växa. 
Inte på bekostnad av andra enheters kunskap, kompetens och varande utan som en möjlighet att utveckla. 
Bevara grunden. Se Södra BB som en utbildningsenhet. Låt det växa. 
ALLA kvinnor borde ha rätt till en närvarande Barnmorska. Det åstadkommer vi genom att sprida kunskapen och modellen till andra enheter. INTE genom att lägga ner den enda enheten i landet som arbetar på detta sätt. 
Politiker, Tjänstemän, Chefer, Ansvarig- på alla nivåer. Journalister, Barnmorskekollegor, Läkare, Utbildare och framförallt alla gravida familjer och ni som redan fött. 

Stå upp för kvinnors rätt att föda och barns rätt att födas tryggt med en Närvarande Barnmorska. 

Låt Södra BB bli en inspiration och inte ett minne. 
Bevara Södra BB

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar