lördag 22 oktober 2016

Kaoset fortsätter i förlossningsvården

Nej, någon fråga om kvinnans orgasm har Ella Bohlin inte besvarat. Vare sig här, på facebook eller twitter. Kanske är frågan för ekivok? Men arbetar man med kvinnosjukvård måste man våga ta i alla dess frågor. Jag vill hävda att det är en fråga som rör hela befolkningen och inget man kan skygga inför.

För drygt 10 månader sedan skrev jag en artikel om det luftslott kvinnor förväntas föda i och oron för att politiker inte till fullo förstår vidden av problemen.
Klinikerna är i desperat behov av mera resurser och det nu. Barnmorskor måste få förutsättningarna att ge den goda vård vi alla önskar.

Den fick till och med svar av Ella som hävdade att den mörka bild som målades upp inte stämmer.
Att vården var trygg och bra. Att hon inte känner igen sig i bilden av vården som målades upp. att nio av tio kvinnor fick föda på den klink som önskades och att hänvisningar minskat med 20% föregående år.
Vården hade inte alls slaktats utan att man gjort mer satsningar än någonsin tidigare. Målet var att St göran skulle stå klart 2018 och planering för andra enheter redan var igång.

Vad har då hänt, hur gick det med sommaren. Var det ett luftslott?
Vi vet att Södra BB som bistod ca 1400 födslar och BB Sophia som bistod ca 3500 födslar/ år stängde före sommaren. Nästan 5000 platser back.
Alla andra kliniker fick då i uppdrag att utöka och täcka upp. Barnmorskors situation blev än mer pressad. Sedan i maj månad när jag själv klev av har ett 20-tal barnmorskor nya som erfarna kontaktat mig och i mer och mer desperat ton frågat. Vad ska jag göra? Det går inte längre, ska min karriär sluta såhär? Ska det hända något för att jag inte hinner med? Lika tragiskt var gång man bevittnar hur en kär tidigare kollega närmar sig den beryktade väggen med stormsteg, utan möjlighet att bromsa. Piskan att klara den allt högre belastningen är omänsklig. Barnmorskans yrke handlar om att låta nya liv komma tryggt och säkert till världen för mor och barn. Det händer dock att vi måste balansera på den tunna linjen mellan liv och död när komplikationer tillstöter. Då behövs vårt fulla fokus, misslyckande är inte ett alternativ. Vi måste få närvara för att kunna göra ett säkert och tryggt arbete. Vi kan inte arbeta säkert i rum nr 17 om vår närvaro krävs på rum nummer 12 och 3. Det säger sig självt. Piloter flyger inte två plan, kirurger opererar inte två patienter, chauffören kör inte två bilar.
En barnmorska kan inte bistå en kvinna som föder på ett rum samtidigt som hon suturerar ett underliv på ett annat och stoppar en blödning på ett tredje.

Vården måste få mer resurser. Våra verktyg är våra händer, vår närvaro.

Inte heller sker framsteg alltid genom nybyggen.
Nya KS har till exempel inte kunnat öppna då det skulle innebära en minskning av platserna från 10 föderum, 26 eftervårdsplatser och 8 antenatalplatser till en enhet med totalt 24 rum. Kanske man borde prioriterat vården framför konsten? Vågar jag ens tänka på vad alla de pengarna kunnat gått till? Lämnar det sidospåret, åter till sommaren.

Hänvisningarna som Ella pekade på hade minskat med 20% har nu istället ökat med 108% och kaoset fortsätter. Vi har en sommarsituation året om. Vårdval är inte längre värt sitt namn. Ett listningstak infördes vilket innebar att kvinnor inte fick välja vilket sjukhus de önskade föda på. Man formulerar om och säger nu att 9 av 10 får föda där dom är listade. Men något val handlar det inte om och man tar inte heller med i beräkningen att det varit omöjligt att hänvisa till annat sjukhus då alla är fulla. Kvinnor har därför tvingats föda på intagningsrum och kontor. Kvinnor hålls hemma längre än rimligt. Olyckor har skett. Skador har inträffat.

Att föda barn börjar likna en extremsport där utfallet med viktigaste faktor en närvarande barnmorska, avgörs av metoder som borde stå under lotteriinspektionens överinseende.
Jag kan inte kalla det vare sig säkert eller tryggt för vare sig blivande föräldrar eller barnmorskor.

I mina ögon har bilden som befarades besannats. St göran har skjutits upp ytterligare två år och anges nu som möjlig först 2020. Vi har ännu inte fått se några klara besked, kommer det ens vara klart 2021 eller kommer det åter skjutas upp?

10 månader är kanske inte en lång tid när nya förlossningar måste komma fram, men det är en väldigt lång tid om man är gravid och behöver få föda.
Knip kvinnor, jag kan inte rekommendera att ens bli gravid, för luftslott är fortfarande svåra att föda i.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar