måndag 3 oktober 2016

Ella, kan vi tala om en kvinnas orgasm?

Nyss hemkommen efter ett möte med Barnmorskeförbundet där Ella Bohlin bjudits in och presenterar planen för framtidens förlossningsvård.
Jag vill känna hopp och tilltro, men är mer orolig.
I grund och botten vill jag verkligen tro att du vill väl Ella, att du vill göra något gott för födande kvinnor. Men när jag för tredje gången ser i skrift och hör dig säga ordet Effektivisering så vill jag ta fram den största rödpennan jag har och när bilden på planerad utökning av nuvarande enheter till groteskt stora pansarfordon visas så vill jag gråta.
Planen på större enheter och effektivisering går stick i stäv med evidensen.
Bristningstalen går upp, kvinnors gynekologiska och sexuella framtida hälsa offras på ekonomins högaltare.

Låt mig förklara.
Låt mig berätta om kvinnans orgasm.
Många suktar efter den ett helt liv.
Kvinnans orgasm sker inte på beställning.
Först när hon i mörkrets skydd i en älskandes famn ges tid och hängiven het kärlek, då kan magi ske när hon får känna att hon är trygg, älskad och tillåts älska.
Kvinnor styrs starkt av hormoner, bland annat Oxytocin.
Det är vårt må bra hormon, vårt lugn o ro hormon, vårt kärlekshormon. Utan det skulle troligen mänskligheten helt gått under för länge sedan.
Oxytocin trivs och frodas när vi mår bra, i mörkret, i trygghet, i tilltro, av kramar, av kyssar och kärlek.
Oxytocin har några effektiva fiender. Dom heter stress, ljus och rädsla.
En kvinna älskar, hon lyssnar och litar på sin kropp och ger sig hän.
Mitt i akten förväntas hon avbryta för att ta sig till sjukhuset.
Efter en lång väntan är det dags, kanske har hon fått ringa flera gånger, fortsätta älska, avbryta, ringa igen och be om råd, får jag komma in?
Inne på det stora sjukhuset möter hon för henne okända personer som gör flera kontroller, det gör ont och snart ska dom be henne klä av sig så dom kan föra in sina fingrar och känna hur redo hon är.
En infart sätts, ljuset tänds, kvinnan övervakas. Personal går in och ut i rummet, det kommer ny personal, nya ansikten, nya namn. Varje undersökning förs in i ett schema, går det lagom fort? Får hon orgasm snart nog, annars blir det dropp.

Varför skriver jag om kvinnans orgasm när hon föder?
Jo det är samma hormon!
Vårt kärlekshormon, styr värkarbetet. Samma sak som främjar en orgasm främjar ett värkarbete. Samma sak som hindrar en kvinna att få orgasm hämmar en kvinnas värkarbete. Trygghet och kyssar ger starkare värkar. Stress, ljus, förflyttning, personalbyte och oro, hämmar värkarbetet.

Oxytocin, vårt livsviktiga hormon måste få rätt förutsättningar för att kvinnor skall kunna föda tryggt och säkert.

Att då tala om effektivisera är som att försöka effektivisera en kvinnas orgasm.
Att bygga ut större enheter tvärt emot evidensen bäddar för mer komplicerade födslar.
Egentligen borde det finnas ett tak på hur stor man får göra en enhet. Det vore att arbeta med evidensen.

Med studier och fakta som grund, låt oss hitta en väg att omsätta det i praktiken.
Jag är övertygad om att ett arbete med evidensen med närvarande barnmorska skulle leda till en avsevärd minskning av kostnader relaterad till födsel. Färre sjukskrivna barnmorskor, färre sugklockor, färre kejsarsnitt, färre stora blödningar, färre stora bristningar, färre medtagna barn, färre vårddygn, färre amningsproblem, färre depressioner, färre långtidssjukskrivna, färre förlossningsrädda....

Ella. Jag vill att du kämpar med oss, jag vill att du hittar passionen för varje kvinnas rätt till en trygg födsel med en närvarande barnmorska.

Jag vill att du ser vikten av att låta kvinnor Föda. När vi säger att vi förlöser kvinnor så objektifierar vi kvinnor och tar ifrån dom sin egna kropps medfödda förmåga, att Bli förlöst är en passiv handling. Kvinnor ska inte genom effektivisering förlösas. Kvinnor skall bistås att kunna föda.

Ella är du med?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar