tisdag 6 maj 2014

Att fylla ett hål med ett hål?

En lösning som presenterats på Barnmorskebristen är att utöka antalet utbildningsplatser för Barnmorskor. Och det må väl vara fint så. Men det räcker långt ifrån. För vad hjälper det med fler Barnmorskor om arbetsgivarna inte får ekonomiskt utrymme att anställa fler? Och det är ju som bekant även en skrikande brist på Sjuksköterskor. Om man då låter fler Sjuksköterskor vidareutbilda sig till Barnmorskor så får vi ju färre Sjuksköterskor. Det blir fortfarande inte fler i vården. Och hur skall man locka Sjuksköterskor att vidareutbilda sig till Barnmorskor? Man kan inte fortsätta leva på att kvinnor (för det rör sig till absolut största del om kvinnor) brinner för att hjälpa andra kvinnor. Man måste få rätten att se sitt yrke som just ett yrke med en möjlighet till kariärsutveckling och löneutveckling. För även om man må älska och brinna för sitt yrke så har vi ett enormt ansvar, en lång högeskoleutbildning med studieskulder som följd. Och kärlek betalar inga räkningar hur gärna man än ville det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar