tisdag 13 maj 2014

En nyanserad vård.

I Sverige i min mening saknar vi en bredd.
Vi har i många år arbetat för att likrikta vården och effiktivisera istället för att se till individen och de fördelar som kan finnas i att arbeta utifrån att alla är unika med olika behov.
Om vi breddar vårdens möjligheter borde vi kunna få nöjdare föräldrar, tryggare vård, högre närvaro vid födslar. Det finns även en hel del ekonomiskt att vinna på att bredda möjligheterna inom vården.
I Europa finns det flera länder som ser möjligheter som vi i Sverige ännu blundar för, kvinnor borde ges mer inflytande över sin egen födsel, när skall skygglapparna åka av?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar