måndag 5 maj 2014

Barnmorskeledda enheter förespråkas av Barnmorskor

Ingen har väl kunnat undgå häxjakten på nyöppnade BB-Sophia.
Nu går Barnmorskor ut och tar vården i försvar.
Jag fachineras var gång jag läser om förlossningsvården hur den vården verkar ha en speciell egen oskriven lag.
Att det är en vårdform som är akut kan väl knappas debateras, men jämför då denna vårdform med andra akuta vårdformer och skillnaden blir plågsamt uppenbar.
Alla storsjukhus har ju enn normal "Akut", men inte alla akuter har tex traumaenheter. Innebär det då att jag som patient far illa för det? Innebär det att jag inte bör söka vård där eftersom just den akuten inte kan tillgodose alla tänkbara senarion som kan uppstå? Innebär det att den akuten är sämre och farlig för sina patienter?
Nej, självklart inte. Det är kompetent välutbildad personal som arbetar där som kommer att kunna bedömma vad som ligger inom deras kompetensområde och som vet att bedömma när jag som patient behöver vård vid en annan enhet och i så fall behöver stabiliseras inför en transport dit.
Sådana transporter av akut sjuka patienter sker dagligen och har aldrig mig veterligen varit en fråga för debatt.
Men om vi skall hårddra argumenten som framförs mot BB-Sophia så bör vi i så fall se över hela vården i jämnlikhetens namn. ALLA akuta enheter på samtliga sjukhus i landet behöver ses över och utrustas med samtliga vårdgivande specialiserade vårdformer. Alla sjukhuser skall ha Akut, Iva, Traumaenheter, samtliga röntgenmöjligheter, Biva, Miva, Hiva, (och alla andra underformer av ivavård), självklart bör även ecmo enheter finnas vid samtliga akuta sjukhus... osv... Någon som vågar ge sig på att räkna på detta och se vilka möjligheter som kan tänkas genomförbara?
Tänkte väl det.
Jag förnekar inte att akuta situationer kan uppstå vid en födsel, men jag är i full tilltro att dom på BB-Sophia har kunskap att hantera de Ovanliga akutsituationer som är Ivakrävande och kunna stabilisera patienten inför en flytt till en iva  enhet. Kunskapen hos personalen har ju knappats försvunnit för att dom har bytt arbetsgivare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar